Learn2Work

De nazorgfase

 

Uitstroom

  • Individuele gesprekken met de jobcoach
  • Jobport (vacatureoverzicht via zoekmachine)

 

Nazorgfase

• Na uitstroom is er een jaar nazorg vanuit Learn2Work

• De coach van Learn2Work bezoekt de jongere op het ROC of op de werkplek voor    de nazorg

• Tijdens de nazorg wordt er gekeken naar de voortgang, de leefgebieden en de    

   zelfredzaamheid

• Als alles goed gaat bouwen we het contact af en dragen we het langzaam over

Privacyverklaring Ontmoet ons op:
Learn2Work maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere