Learn2Work

Visie

Visie

 

De kerntaak van Learn2work is  jongeren ondersteunen en de skills/sociale vaardigheden te geven om te kunnen groeien tot actieve, participerende en zelfredzame burgers die binnen 10 tot 15 maanden goed voorbereid uitstromen naar werk of school.

 

Dit doen we door:

  • Het bieden van keuzes (belichten van alternatieven)
  • Het bieden van ondersteuning door coaching en hulpverlening op de randvoorwaarden
  • Een nazorgtraject dat uitval voorkomt
  • Het bieden van een maatje die de nazorg sluitend maakt
  • Het bieden van een omgeving die jongeren motiveert en activeert
  • Het bieden van een lesprogramma dat aansluit op jongeren
  • Jongeren de ruimte te bieden te participeren in buurt en school, omdat dit de eerst stap is naar 'meedoen'.
  • Een goede voorbereiding op de terugkeer naar werk of school via een traject op maat

 

Vertrekpunt is altijd talent: het ontwikkelen van dit talent en er waardering en erkenning voor krijgen, om zo te bouwen aan meer eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Vanuit onze rol als coach signaleren we (actief) wat er speelt en wat er nodig is in programma's, maar ook in ondersteuning. Daar waar jongeren drempels ervaren , zijn de werkers coach en mentor en waar nodig slaan zij de brug naar samenwerkingspartners als er een zwaardere, langdurige ondersteuning nodig is.

Meer weten?

Missie

Visie

Effecten

Onze kracht

Privacyverklaring Ontmoet ons op:
Learn2Work maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere